IMPLANTOLOGIE

Po ztrátě zubu je ideální vzniklý defekt v zubním oblouku řešit buď proteticky, či vsazením zubního implantátu. 

Zubní implantát se skládá z nitrokostní části (fixtura) a části, která nese korunku implantátu (abutment, suprakonstrukce). Implantát může plnit funkci samostatné korunky nebo může být součástí můstku, který se skládá z více imlantátů. 

Implantace se skládá z několika částí. V první fázi provádíme vsazení implantátu do kosti. Dále je z důvodu hojení a spojování povrchu implantátu s okolní kostí nutné cca 4-5 měsíců vyčkat, abychom poté mohli obvykle během jednoho měsíce, ve kterém naplánujeme 2-3 návštěvy, zhotovit korunku. 

Podmínkou k implantaci je mimo jiné dostatečné množství kosti v plánovaném místě implantace. Toto vždy ověřujeme zhotovením CBCT snímku (3D rentgen). 

Na našem pracovišti implantujeme implantáty značky Oktagon. 

Stomatologie Praha s.r.o.

Poliklinika Budějovická

Zelená budova vchod 4, 2.NP

Antala Staška 1670/80

Praha 140 00