top of page

IMPLANTOLOGIE

Po ztrátě zubu je ideální vzniklý defekt v zubním oblouku řešit buď proteticky, či vsazením zubního implantátu. 

Zubní implantát se skládá z nitrokostní části (fixtura) a části, která nese korunku implantátu (abutment, suprakonstrukce). Implantát může plnit funkci samostatné korunky nebo může být součástí můstku, který se skládá z více imlantátů. 

Implantace se skládá z několika částí. V první fázi provádíme vsazení implantátu do kosti. Dále je z důvodu hojení a spojování povrchu implantátu s okolní kostí nutné cca 4-5 měsíců vyčkat, abychom poté mohli obvykle během jednoho měsíce, ve kterém naplánujeme 2-3 návštěvy, zhotovit korunku. 

Podmínkou k implantaci je mimo jiné dostatečné množství kosti v plánovaném místě implantace. Toto vždy ověřujeme zhotovením CBCT snímku (3D rentgen). 

Na našem pracovišti implantujeme implantáty značky Oktagon. 

bottom of page