top of page
Nahoru

STOMATOCHIRURGIE

V naší ordinaci poskytujeme komplexní stomatochirurgickou péči. 

Pro stomatology

NABÍZÍME SPOLUPRÁCI V OBLASTI STOMATOCHIRURGIE.

Pro Vaše pacienty po předchozí domluvě poskytujeme:

 • kompikované extrakce zubů, komplikované i nekomplikované chirurgické extrakce, resekce kořenového hrotu

 • implantace - chirurgická i protetická část   

 • exstirpace cyst tvrdých i měkkých tkání ​

 • preprotetická chirurgie 

CHIRURGICKÁ EXTRAKCE ZUBU

Zuby, které jsou do dutiny ústní prořezané částečně nebo vůbec, extrahujeme chirurgicky. Výkon provádíme nebolestivě v lokální anestezii , kdy po odklopení měkké tkáně a snesení nutného množství kosti, která zub kryje, zub s minimální traumatizací okolí vybavujeme.

Po vybavení zubu se rána šije obvykle vstřebatelným stehem. 

Chirurgicky extrahujeme především třetí moláry - zuby moudrosti, osmičky. Tyto zuby jsou velmi často do dutiny ústní prořezané nekompletně a jejich poloha může vyvolávat řadu obtíží. Typicky se jedná o periodicky se opakující bolestivé stavy lokalizované k neprořezanému zubu a jeho okolí, otoky, zvýšenou teplotu.. Kromě třetích molárů chirurgicky extrahujeme i ponechané kořeny zubů, jiné retinované (v kosti uložené) zuby atd. 

Abychom předešli komplikacím a zajistili dobré a rychlé hojení, používáme moderní přístroje i nástroje, zvětšovací optiku, ránu v případě nutnosti opatřujeme vložkou napomáhající hojení, u hluboce uložených zubů případně doplňujeme CBCT vyšetření (3D rentgenová projekce), díky které předejdeme poškození např. nervu v kanálu dolní čelisti apod.  

Chirurgická extrakce zubu

IMPLANTACE

Po ztrátě zubu je ideální vzniklý defekt v zubním oblouku řešit buď proteticky, či vsazením zubního implantátu. 

Zubní implantát se skládá z nitrokostní části (fixtura) a části, která nese korunku implantátu (abutment, suprakonstrukce). Implantát může plnit funkci samostatné korunky nebo může být součástí můstku, který se skládá z více imlantátů. 

Implantace se skládá z několika částí. V první fázi provádíme vsazení implantátu do kosti. Dále je z důvodu hojení a spojování povrchu implantátu s okolní kostí nutné cca 4-5 měsíců vyčkat, abychom poté mohli obvykle během jednoho měsíce, ve kterém naplánujeme 2-3 návštěvy, zhotovit korunku. 

Podmínkou k implantaci je mimo jiné dostatečné množství kosti v plánovaném místě implantace. Toto vždy ověřujeme zhotovením CBCT snímku (3D rentgen). 

Na našem pracovišti implantujeme implantáty značky Oktagon. 

Pro více informací doporučujeme navštívit samostatnou kapitolu 

AUTOTRANSPLANTACE

Jednou z možností řešení ztráty zubu je autotransplantace (přesazení) jiného zubu z čelisti do místa po vytaženém zubu. Přesazení zubu je kvůli řadě podmínek indikováno velmi ojediněle, pokud ale jsou podmínky splněny a anatomické vztahy dovolují výkon provést, jedná se ideální řešení. 

V jedné návštěvě se provede extrakce indikovaného zubu, do jehož lůžka se poté ihned vloží extrahovaný dárcovský zub (obvykle třetí molár). Cca 2 týdny po výkonu je na přesazeném zubu nutné provést endodontické ošetření (ošetření kořenvých kanálků). 

Prostá extrakce zubu
Autotransplantace

PROSTÁ
EXTRAKCE ZUBU

K vytažení ošetřující lékař indikuje zuby, které již nelze konzervačně ošetřit, u kterých je výrazně poškozený závěsný aparát zubu atd. 

Výkon je obvykle výrazně snazší, než je chirurgická extrakce. U vytažení zubu prořezaného do dutiny ústní totiž neodklápíme měkké tkáně a nebrousíme kost.

V případě potřeby ránu po extrakci zašíváme obvykle vstřebatelným stehem.

Kotva 1
Resekce kořenového hrotu

RESEKCE 
KOŘENOVÉHO HROTU

Resekce (amputace) kořenového hrotu je chirurgické odstranění posledních několika milimetrů kořene zubu s okolním zánětem. V době reendodontických možností (znovu-vypracování kořenových kanálků zubu) není resekce kořenového hrotu běžným výkonem, ale v jistých případech k ní přistupujeme. 

Výkon spočívá v odklopení měkkých tkání kryjících špičku kořene zubu, ve vytvoření kostního okénka a v odstranění konečné části kořene zubu a případně i okolního zánětu. 

EXSTIRPACE CYST

Chronický zánět v okolí kořenů zubů, neprořezných zubů apod. může vyvolat tvorbu cysty, patoloigcké dutiny, která se v čase zvětšuje. Tento útvar je třeba chirurgicky odstranit, exstirpovat. 

Exstirpace cyst

PREPROTETICKÁ CHIRURGIE

Před zhotovením částečných nebo celkových protetických náhrad je někdy nutná chirurgická úprava měkkých tkání nebo korekce tvaru zubního výběžku čelistí. Soubor těchto výkonů označujeme jako preprotetickou chirurgii (před protetickou). 

Preprotetická chirurgie

FRENULEKTOMIE

Frenulektomie je chirurgické protětí retní či jazykové uzdičky, která se vysoce upíná do dásně nebo brání v pohybech jazyka. Výkon se týká obvykle našich mladších pacientů. Výkon také prvóvádíme na žádost pediatra, foniatra či logopeda.

Frenulektomie

EXCIZE 

Excizi, vyříznutí, provádíme u patologických útvarů měkkých tkání v dutině ústní. V případě potřeby vzorek odesíláme k histologickému vyšetření. 

Excize
Poučení pacienta

POUČENÍ PACIENTA PO ZÁKROKU

Co lze očekávat

 • 2 - 3 dny narůstající otok, pozvolna ustupující

 • omezené otevíraní úst

 • zvýšená teplota

 • v den zákroku se může vyskytnout mírné krvácení z rány

 • tupá a tlačivá bolest, v případě ostré a škrábavé - kontaktujte lékaře

 • může se objevit malá modřina 

 • bolest při polykání po extrakci dolních stoliček

CHLADIT

V prvních dnech je nutné ránu a její okolí chladit.

V přerušovaných intervalech přikládáme na tvář např. mraženou zeleninu, gelový studený obklad.. Tím se dá předejít většímu otoku.

NEVYPLACHOVAT

První 3 dny ránu ničím ani nijak nevyplachujeme, poté již můžeme používat ústní vody s obsahem chlorhexidinu, nebo léčivé bylinky, jako je např. šalvěj.

Z rány nevycucáváme, nevytváříme podtlak

ANTIBIOTIKA

Antibiotika obvykle nasazujeme po větších zákrocích na čelistech nebo po komplikovaných extrakcích zubů

 

Antibiotika snižují riziko vzniku infekčních komplikací. Užívají se do dobrání celé krabičky dle pokynů ošetřujícího.

ODPOČINEK

Po výkonu doporučujeme odpočinek, nesportujeme a nepředkláníme se.

 

Na noc doporučujeme vypodložit si hlavu druhým polštářem.

ÚSTNÍ HYGIENA

Dbáme na ústní hygienu, v okolí rány čistíme opatrně.

Doporučujeme čistit si zuby bez pasty pro zamezení nutnosti si odplivnout, v případě výplachu úst je třeba nechat v prvních dnech vodu volně vytéct.

bottom of page